Развој на софтвер по нарачка служи за создавање на специфичен софтвер за вашите потреби, решавање на вашите специфични проблеми, задоволување на вашите ексклузивни потреби и следење на работните процеси дефинирани од вас.

Предности на софтверско решение по нарачка:

  • Зголемена флексибилност, секоја функција која ви е потребна може да се имплементира и додаде во решението.
  • Минимизирани безбедносни ризици, ако ви треба највисока безбедност, силна енкрипција на вашите податоци и превенција од различни пропусти.
  • Скроена поддршка и одржување.
  • Избор на платформи и технологии кои ќе се користат.

Back-End Развој

Развој на процеси прилагодени на вашите специфични потреби, развој на бази на податоци и поврзување со специфични сервиси кои ви се потребни.

Front-End Развој

Развој на кориснички интерфејси кои се убави, респонзивни, предвидени за лесна употреба , скроени за вашите специфични потреби, проблеми и дизајн.

Mobile Развој

Равој на мобилни апликации нудејќи нативни Android и iOS апликации, секако има можност и за хибриден пристап, ние ќе скроиме решение само за вас,