Веб Хостирање

Целосно покриено веб хостирање за wordpress веб страни и софтвери по нарачка хостирани во Германија на најнов хардвер со SSD

Е-Пошта Хостирање

Вклучено со веб хостирање, хостирање на Е-Пошта на истата инфраструктура во Германија со најнов хардвер со SSD

Мал

Идеален за мали фирми со малце сообраќај

5/месечно
 • 1GB Простор
 • 30GB Сообраќај
 • 1 E-Пошта
 • Неделен Бекап

Среден

Идеален за средни/големи фирми

10/месечно
 • 5GB Простор
 • 150GB Сообраќај
 • 10 E-Пошта
 • Неделен Бекап

Голем

Идеален за блог или веб продавница

20/месечно
 • 5GB Простор
 • 500GB Сообраќај
 • 5 E-Пошта
 • Дневен Бекап

По Нарачка

Кажете ни повеќе за вашите потреби

*/месечно
 • * Простор
 • * Сообраќај
 • * E-Пошта
 • * Бекап

Испратете ни ги вашите побарувања